ACMan – Kế toán máy

Nội dung đào tạo: 1.1 Lý thuyết kế toán máy –         Hệ thống tổng quan về tài chính kế toán. –         Khái niệm về kế toán máy, nguyên lý làm phần...

ACMan – Phòng kế toán ảo

Thực hành thủ công: –         Thực hành tổ chức công tác kế toán –         Thực hành lập chứng từ trên phòng kế toán ảo –         Thực hành ghi sổ kế toán trên...

ACMan – Phòng kế toán thực

Quy trình và công cụ quản lý kế toán: –         Hồ sơ tổ chức công tác kế toán cho doanh nghiệp –         Quy trình kiểm soát, quản lý hồ sơ chứng...

Nghề kế toán chuyên nghiệp

Nội dung khóa học –          Tổ chức công tác kế toán (Quy trình kiểm soát tài chính kế toán) –          Nghiệp vụ phát sinh, chứng từ kế toán (Quản lý và...

Liên kết đào tạo nghề kế toán

Quy định đối tượng cấp chứng chỉ -Học viên tham gia các khóa đào tạo đều được thi cấp chứng chỉ – Học viên thi trực tiếp tại nơi học...