Tư vấn hoàn thuế GTGT

1. Hoàn thuế GTGT là gì?

Hoàn thuế GTGT được quy định tại điều 13 Luật số 13/2008/QH12, luật sử đổi bổ sung số 31/2013/QH13, nghị định số 209/2013/NĐ-CP, Nghị định sửa đổi bổ sung số 100/2016/NĐ-CP, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư sử đổi bổ sung số 99/2016/TT-BTC quy định chi tiết về việc hoàn thuế GTGT.

2. Đối tương hoàn thuế GTGT?

Từ các quy đinh chi tiết trong luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn chi tiết thì đối tượng được hoàn thuế GTGT chủ yếu là các doanh nghiệp có dự án đầu tư hình thành tài sản có giá trị lớn đồng thời có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư lớn (thuế GTGT dự án đầu tư được hoàn thuế).

Các doanh nghiệp xuất khẩu (thuế GTGT đầu ra 0%) hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ mục đích kinh doanh cho hàng hóa xuất khẩu (thuế GTGT đầu vào phục vụ xuất khẩu được hoàn thuế GTGT).

 

có số thuế GTGT đầu vào hình thành do quá trình đầu tư dự án lớn

 

  1. Quy trình triển khai phần mềm kế toán ACMan 9.1:

Khảo sát tư vấn

Ký hợp đồng

Thực hiện dịch vụ

Thông tin thêm

Các câu hỏi thường gặp

Đăng ký tư vấn

Bạn để lại thông tin & nội dung cần tư vấn!

Cam kết từ acman

Chuyên nghiệp để phát triển là khẩu hiệu trong mọi hành động của ACMan từng bước tạo dựng uy tín, niềm tin vững chắc đối với nhà đầu tư, nhân viên, đối tác, khách hàng và xã hội.