Điểm mới Thông tư 93 năm 2017 về Phương pháp tính thuế GTGT

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (đã được...

BTC phải rà soát kỹ nhóm hàng hóa cần nâng thuế VAT lên 11-12%

Đó là một trong những yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự án Luật sửa đổi bổ sung các luật về thuế. Mới đây, Bộ...

Doanh nghiệp sẽ không thực hiện đặt in hóa đơn từ năm 2018

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về hoá đơn (sửa đổi), thay thế cho Nghị định số 51/2010/NĐ-CP (NĐ 51) ngày 14/5/2010 và Nghị định...

Mức lương tối thiểu vùng năm 2016

Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác...

Thêm hành vi bị xử phạt trong lĩnh vực lao động, BHXH

Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 7/10/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định...

Hỏi đáp : Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm ?

Câu hỏi : Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế sau 5 năm. Doanh nghiệp khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thì cơ quan thuế thực hiện...

Câu hỏi và cách xử lý các tình huống liên quan đến hóa đơn GTGT

Các vấn đề, tình huống liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng luôn là những khúc mắc rất được các bạn kế toán mới ra trường quan...

Thuế suất thuế TNDN mới nhất năm 2016

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất năm 2016. Để xác định được thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các doanh nghiệp thì doanh nghiệp...

Chính sách mới đối với lao động nữ

Theo đó, lao động nữ có những quyền lợi như sau: – Được cải thiện điều kiện lao động: Người sử dụng lao động phải đảm bảo có đủ...

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp từ 1/11/2015

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (57 trang) Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ...